SPECIALISTER PÅ FACKVERK

Sms AB var från början leverantör av allt från vanligt byggnadssmide och räcken, till stora gångbroar. Detta har utvecklats till att vi specialiserat oss på enbart tillverkning av fackverk i stål.

Vi projekterar och levererar lösningar där vi hanterar tillverkningen av fackverken från start till leverans på byggarbetsplatsen.

Vi är certifierade mot SS EN 1090-1 och var den första fackverkstillverkaren i Sverige som blivit godkänd att CE-märka våra produkter.

takstolar

SMS FACKVERK

YTBEHANDLING

Målade fackverk

KVALITET

projekt

PROJEKT

VÅR POLICY ÄR KORTA LED FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT
TILL RÄTT PRIS OCH KVALITET