YTBEHANDLING

I vår moderna och rymliga målerianläggning lackeras fackverken i valfri kulör.

Arbetet övervakas av personal med kompetensen ”Certifierad Yt- och Rostskyddsmålare” (Diplommålare)

Vår standardfärg är Grå NCS S 3500

(Obs färgen på bilden stämmer ej exakt med verklig kulör.)

Det vanligaste systemet som används är A2.01 i C2 och det innebär en skikttjocklek på 80 my.

Vi kan måla upp till korrosivitetsklass C3.A3.03 skikttjocklek 200 mym.

Fackverken kan även, som tillval, levereras brandskyddsmålade i valfri kulör.

GRÅ

NCS S 3500

ytbehandling grå färg