KVALITET

Svets & Montage i Smålandsstenar AB innehar kvalitetsledningsystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001 och har därmed miljöaspekterna i sikte genom hela produktionsprocessen.

Våran certifiering mot 1090-1 blev klar 2011 och det innebar att vi var ett av de första företagen i Sverige att kunna leverara Ce märkta fackverk.

Vår kompetenta personal har bland annat IWS(International Welding Specialist)utbildning, Kompetensintyg  EN 1090-stål, Certifierad Arbetsledare/inspektör Ca-stål, Tr-stål/K, Tr-stål/N samt behörighet för Oförstörande provning.

Ultraljud nivå 2, Magnetpulverprovning samt Penetrantprovning.

För att ytterligare stärka våran kompetens har vi anslutit oss till Stålbyggnadsinstitutet (SBI) som bistår med expertkompetens vid eventuella funderingar kring tex regler och utförande.

Alla svetsare som arbetar hos oss är cerifierade mot EN ISO 9606-1.

Målningsarbetet  övervakas av personal med kompetensen ”Certifierad Yt- och Rostskyddsmålare” (Diplommålare)

Vid varje objekt som tillverkas hos oss sparas en komplett dokumentation med all nödvändig information som tex ritningar, ingående produkter, ledningsfördelning, kontrollplaner mm

Vi har en modern och effektiv maskinpark som uppfyller dagens kvalitetskrav för behandling och hantering av stål.

Alla våra konstruktioner slungrensas till Sa 2-2 ½ enligt SIS 055900. Vi målar konstruktionerna i vår miljöanpassade målerianläggning enligt kundens önskemål.

VÅRAN POLICY ÄR KORTA LED FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT TILL RÄTT PRIS OCH KVALITET.

Joanna Lundström

Jonas Larsson