Helsingborg Arena Olympia

Leverans av fackverkstakstolar

Kund: Smidmek i Eslöv AB

Längd: 32m