Arlanda Airport, Stockholm

Leverans av Fackverkstakstolar

Kund: Västanfors stålbyggnader AB

Totallängd 49m

Vikt 7,5 ton